Aj keď sa jedná o zdánlivo jednoduchú súčiastku kolesa Vášho vozidla, aj tu je potrebné vyškoleným personálom presne špecifikovať Vaše potreby. Skrutky aj matice majú totižto rôzne dosadacie plochy (ploché, polguľové, kónusové), stúpanie závitu (1,5/1,25), rozmer hlavy, či dĺžku.

Bezpečnostné skrutky a matice majú navyše funkciu zamedzenia krádeže kolies z Vášho vozidla.